Každú bežnú zásielku vyzdvihneme priamo u Vás podľa vopred dohodnutého termínu našim vozidlo. Následne kusové zásielky v našom sklade efektívne  rozdelíme do vozidiel podľa smeru a miesta doručenia tak, aby sme zabezpečili odovzdanie zásielky v dohodnutom čase. Nami prepravovaný tovar je poistený v zmysle platného poistenia CMR.