Sídlo spoločnosti:

Školská 151
951 78 Kolíňany

IČO: 41953959
IČ DPH: SK1075983480

Bankové spojenie: ČSOB Nitra
Číslo účtu: 4003228746/7500
IBAN: SK81 7500 0000 0040 0322 8746
SWIFT: CEKO SK BX

TUKO s.r.o.

Školská 151
95178 Kolíňany

IČO: 50196375
DIČ: SK2120280844

Prevádzka a sklad Beladice:

Nitrianska 379
95175 Beladice

Tel.: +421 037/6316 216
E-mail: tuko@tuko.sk

VEDENIE

Norbert Varga
Majiteľ
Mobil: 0907626058
Email: varga@tuko.sk
Skype: tuko-norbertvarga

SKLAD

Daniel Bányi
Vedúci skladu
Mobil: 0918422207
Email: sklad@tuko.sk

LOGISTICKÉ ODDELENIE

Zoltán Varga
Vedúci dopravy
Mobil: 0905487233
Email: objednavky@tuko.sk
Skype: zoltan varga-tuko

KANCELÁRIA

Timea Račko(Vargová)
Office manager
Mobil: 0905884538
Email: vargova@tuko.sk
Skype: Timea.varga2

Svetlana Bányiová
administratíva
Mobil:
Email: administrativa@tuko.sk