Pre zákazníkov, ktorí potrebujú prepraviť zásielku urgentne z jedného miesta do miesta určenia prednostne, umožňujeme využiť expresnú prepravu, ktorú flexibilne prispôsobíme Vašim požiadavkám. Čo to znamená v praxi? Podľa Vašej objednávky zabezpečíme pristavenie vozidla pre nakládku na určené miesto, v dohodnutom čase – 24 hodín denne. Následne po prevzatí zásielky naši vodiči s použitím najrýchlejšej možnej trasy prepravia zásielku priamo do miesta vykládky v rámci Európy, bez ďalších prekládok a zdržaní. Vozový park do 3,5t nám umožňuje jednoduchý a flexibilný prístup aj po trasách, kde pre väčšie vozidlá platia rôzne obmedzenia.