Firma TUKO s.r.o. začala realizovať svoju činnosť v oblasti prepravy tovaru v rámci EU od roku 2010. Od pôvodného zámeru poskytovať zákazníkom kvalitné prepravné služby a vykonávať prepravu podľa ich požiadaviek a očakávaní sa držíme hesla: Ťažké uľahčiť – drahé zlacniť – pomalé zrýchliť – vzdialené priblížiť, aby sme splnili, čo sme si predsavzali. Pre rozvoj svojich aktivít sme sa rozhodli využiť voľný priestor na trhu a zamerať svoje aktivity predovšetkým na poskytovanie služieb v oblasti prepravy tovaru s vozovým parkom do 3,5t. Preprava tovaru s týmto typom vozidiel nám umožňuje byť flexibilnými a dostupnými pre rýchle vyzdvihnutie tovaru priamo u odosielateľa  a jeho dodanie príjemcovi priamo do miesta určenia. A práve to je jeden z významných faktorov súčasnej doby. Preto sme tu my a náš šikovný tím vodičov.

V súčasnosti disponujeme vlastným vozovým parkom s celkovým množstvom 26 vozidiel do 3,5 t. Činnosť disponentov a dočasné skladovanie zásielok prijatých od odosielateľov je vykonávané vo vlastných prevádzkových priestoroch v prevádzke Beladice, Nitrianska 379.

Pre zabezpečenie jednotlivých prepráv využívame sprostredkovanie zákaziek prostredníctvom renovovaných špedičných spoločností, ktoré spolupracujú prevažne so zákazníkmi z oblasti výroby. Vykonávané prepravy nevyžadujú špeciálne oprávnenia resp. dodatočné povolenia.

S využitím nami poskytovaných prepravných služieb sa zásielky našich zákazníkov rýchlo a bezpečne dostanú do krajín EU ako sú: Taliansko, Rakúsko, Nemecko, Veľká Británia, Francúzsko, Švajčiarsko, Švédsko, Belgicko, Srbsko, Bosna a Hercegovina.

Pre našu spoločnosť je dôležitá spoľahlivosť a dôslednosť, preto dbáme na dodržiavaní  etických zásad všetkých zamestnancov podieľajúcich sa na realizácii procesov.